Eerste paring reuzenpanda’s in Ouwehands Dierenpark Rhenen

Foto: Ouwehands Dierenpark

Geen Blue Monday in Ouwehands Dierenpark… Zaterdag 18 januari heeft namelijk de eerste paring tussen reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya plaatsgevonden! De pandaverzorgers hebben sinds de komst van de reuzenpanda’s in 2017 naar dit bijzondere moment toegewerkt. Voor én achter de schermen zijn diverse maatregelen getroffen om een paring te stimuleren. De voortplanting van de reuzenpanda is zeer complex mede door de korte vruchtbaarheidsperiode van slechts een paar dagen per jaar.

Complexe voortplanting
De voortplanting van de reuzenpanda is complex door onder andere de korte vruchtbaarheidsperiode van het vrouwtje. Het is daarom belangrijk goed te monitoren wanneer het moment daar is. De afgelopen weken is de urine van Wu Wen vrijwel dagelijks gecheckt om haar hormoonpiek te bepalen. Aan de hand van een hormoonbepaling wordt vastgesteld of ze in haar vruchtbaarheidsperiode zit.

Jaren van voorbereiding
De afgelopen jaren zijn de reuzenpanda’s op verschillende manieren voorbereid op hun eerste ontmoeting. Zo werd onder andere urine van de dieren in elkaars verblijf verspreid, kreeg het mannetje Xing Ya geluidsopnames te horen van reuzenpandamannen in de paartijd en is hij getraind om op zijn achterpoten te staan zodat hij in staat zou zijn de daad te volbrengen.

Vanuit hun aparte nachtverblijven hebben de reuzenpanda’s vorig jaar al wel voor het eerst neus-aan-neus contact gehad en elkaar van heel dichtbij kunnen horen, zien en ruiken. De reuzenpanda’s toonden interesse in elkaar, maar uiteindelijk heeft dit toen niet geleid tot een paarpoging. Xing Ya was nog te jong en hierdoor te speels.

En toen was het zover
Eind vorige week bleek uit de hormoonbepaling dat Wu Wen er klaar voor was. Vanaf dit moment zijn de pandaverzorgers dag en nacht aanwezig geweest om de reuzenpanda’s te begeleiden en samen te brengen in een speciaal verblijf. Hierbij was er intensief contact met experts van de China Conservation and Research Center for the Giant Panda in China, die de dierverzorgers van Ouwehands Dierenpark adviseerden. De komende weken worden spannend. De hormonen in de urine van Wu Wen blijven dagelijks gemonitord en zullen moeten uitwijzen of het een succesvolle paring is geweest.

Fokprogramma
Ouwehands Dierenpark hoopt voor nageslacht te kunnen zorgen om zo een mooie bijdrage aan het fokprogramma te leveren. De reuzenpanda is een bedreigde diersoort en komt alleen in China in het wild voor. De laatste telling heeft aangetoond dat er nog 1.864 reuzenpanda’s in het wild leven. Fok van reuzenpanda’s is belangrijk voor het genetisch en demografisch gezond houden van de populatie.