Diergaarde Blijdorp open met voorzorgsmaatregelen

Op dit moment is Diergaarde Blijdorp coronavrij en nemen wij uiteraard alle mogelijke voorzorgsmaatregelen voor zowel bezoekers als medewerkers om dit zo te houden. Dat betekent dat activiteiten waarbij groepsvorming onvermijdelijk is worden gestopt en gebouwen, waar groepsvorming ook niet uit te sluiten is, worden gesloten. Het volledige buitengebied is gewoon toegankelijk, maar de binnenlocaties zijn vanaf zaterdag 14 maart uit voorzorg afgesloten. Op onze internetpagina https://www.diergaardeblijdorp.nl/houd-blijdorp-coronavrij/

houden wij bezoekers op de hoogte van de meest actuele situatie.

Een groene oase
Het park is 28 hectare groot en de bezoekers kunnen zich goed verspreiden. Er is ruimte om voldoende afstand te houden. Blijdorp is een belangrijke Rotterdamse ontmoetingsplek waar mensen graag komen genieten van de natuur, bijvoorbeeld om het pasgeboren girafje Maartje te bewonderen. Door de voorzorgsmaatregelen is dit nog steeds mogelijk. Natuurlijk raadt Blijdorp wel, in navolging van het RIVM-advies, mensen die bepaalde symptomen (zoals last van luchtwegen of koorts) hebben of die extra kwetsbaar zijn aan om vooral thuis te blijven.

Maatregelen
Blijdorp heeft, behalve het sluiten van binnenlocaties, ook zelf activiteiten waarbij mensen in nauw contact kunnen komen met onze medewerkers of andere bezoekers voorlopig opgeschort. Denk bijvoorbeeld aan schminken, informatiepunten en begeleide lessen of voeder- en verzorgerspraatjes. De schoonmaak en hygiënemaatregelen zijn aangescherpt. Bezoekers worden goed geïnformeerd middels borden en flyers. Bij de entree krijgen zij informatie mee over hoe zij zelf kunnen bijdragen aan het coronavrij houden van de Diergaarde, waarbij als alternatief voor een handdruk verteld wordt hoe dieren elkaar groeten.

Wat personeel betreft zijn er ook voorzorgsmaatregelen genomen die bijdragen aan het coronavrij houden van Blijdorp. Medewerkers werken bijvoorbeeld thuis indien mogelijk, de overige medewerkers werken in kleine, gescheiden deelteams om het risico op volledige uitval van het personeelsbestand te beperken. Uiteraard blijft Blijdorp de berichtgeving van het RIVM en de GGD nauwlettend volgen zodat de maatregelen daarop aangepast kunnen worden indien nodig.