Arbocatalogus

beleid_arbofolderNVD Arbocatalogus
De NVD vindt een veilig en gezond werkklimaat belangrijk. Daarom is er een Arbocatalogus opgesteld met protocollen, procedures en richtlijnen. Iedereen die in een dierentuin werkt is verplicht de protocollen na te leven.