Wij zijn de NVD: de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen

Jaarlijks verwelkomen wij zo’n tien miljoen bezoekers in de dertien grootste en bekendste dierentuinen van Nederland. Onze organisaties verschillen, maar we zijn verenigd in onze liefde voor de natuur en voor dieren.

NVD Dierentuinen staan voor veel meer dan recreatie. Een bezoek draagt bij aan het behoud van natuur en diersoorten overal ter wereld. Want daarin investeren we een groot deel van onze inkomsten, tijd en kennis. Bij ons zien en voelen bezoekers waarom het belangrijk is om zuiniger op de natuur te zijn.

Dierenwelzijn staat voorop

Wij zien de dieren als onze verantwoordelijkheid. In NVD dierentuinen bootsen we zoveel mogelijk hun natuurlijke leefomgeving na. Ruimte is soms een uitdaging, maar we investeren veel in andere manieren om natuurlijk gedrag te stimuleren. Ons werk op dit gebied is nooit klaar. Ook al blijkt uit internationale onderzoeken dat Nederlandse dierentuinen bij de beste van de wereld horen.

Ongemakkelijke getallen. Grote uitdaging.

Zo’n 42.100 diersoorten worden met uitsterven bedreigd. Dat is 28% van de bekende soorten. Het Wereld Natuur Fonds berekende dat de mens dit proces tot wel 10.000 keer versnelt. NVD-dierentuinen werken samen met onafhankelijke coördinatoren en specialisten om diersoorten te behouden. Als het kan in de natuur. En voor meerdere diersoorten is dat gelukt. Soorten die bijna zijn uitgestorven, leven nog wel in dierentuinen, net als soorten die niet meer in het wild voorkomen.

Beschermde en verzorgde dieren

Vele diersoorten zijn al uitgestorven en meer zullen volgen. Houtkap en landbouw vernietigen elke seconde wereldwijd 5000 m2 aan bos. Stropers doden dieren omdat delen ervan zogenaamd geluk brengen of lust opwekken. In onze dierentuinen zijn dieren veilig. De meeste bedreigingen uit hun natuurlijke omgeving vallen er weg. Hun levensverwachting is er flink hoger.

Ver weg en dichtbij

Als NVD-leden werken we ook actief mee aan soort- en natuurbehoud hier in Nederland. We wisselen kennis, ervaring en dieren uit met collega’s in heel Europa en daarbuiten. Individueel en gezamenlijk hebben we enorm veel kennis over dieren, hun gezondheid en hun welzijn. In ons eigen land ondersteunen en financieren we projecten die diersoorten beschermen en hun leefgebieden behouden, herstellen en beschermen.

Kom en ontdek het zelf

De tijd van ‘sjokken langs hokken’ ligt ver in het verleden. En als het aan ons ligt, komt hij ook nooit meer terug. Wij nodigen iedereen uit om zelf te komen kijken hoe wij onze liefde voor dieren omzetten in duurzame daden.

Lees de uitgebreide versie van ons verhaal op: https://www.nvddierentuinen.nl/onsverhaal/