NVD

Introductie

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen is de overkoepelende organisatie voor de 13 grootste Nederlandse dierentuinen en is opgericht in 1966. Zij houdt zich bezig met belangenbehartiging, kwaliteitsbewaking en het bevorderen van de gezamenlijkheid bij de leden. De dierentuinen van de NVD werken nauw samen op het gebied van fokprogramma’s, educatie, natuurbescherming en onderzoek. De aangesloten dierentuinen hebben samen richtlijnen en codes opgesteld voor een verantwoord beheer van de diercollecties. Lidmaatschap van de NVD kan dus gezien worden als een kwaliteitskenmerk voor een dierentuin.

NVD dierentuinen voorop

Nederlandse dierentuinen behoren tot de modernste dierentuinen in de wereld. Zeker als het gaat om het huisvesten van dieren in natuurlijke groepen èn verblijven. Om die hoge kwaliteit te handhaven heeft de NVD verschillende visitaties ingesteld: visitatie op het gebied van veiligheid en dierenwelzijn en een visitatie op het gebied van educatie.

De NVD-dierentuinen zijn allemaal verschillend van karakter. Iedere dierentuin belicht dan ook de verschillende onderdelen van de natuur op zijn eigen wijze: van regenwoud tot oceaan of van apen tot zeezoogdieren.  De tuinen maken ook meteen duidelijk waarom we zuinig op deze dieren moeten zijn en waarom we hun soortgenoten in het wild goed moeten beschermen.

Natuurbescherming

De NVD is een organisatie die natuurbehoud hoog in het vaandel heeft staan. Natuureducatie, onderzoek en instandhouding van bedreigde diersoorten behoren tot de doelstellingen van de 13 dierentuinen die lid zijn van de NVD.  Naast educatie en bewustwording streeft de NVD naar zoveel mogelijk geldopbrengst ten behoeve van natuurbeschermingsprojecten wereldwijd.

Samenwerking

In de Nederlandse dierentuinen kan men een grote verscheidenheid aan soorten aantreffen. En iedere soort kent zo zijn eisen voor een goede verzorging en huisvesting. Daar is veel kennis en ervaring voor nodig. De NVD dierentuinen werken nauw samen en wisselen intensief ervaringen en gegevens uit over fokprogramma’s, diëten, huisvesting en medische verzorging.

Internationaal

Internationaal samenwerken is belangrijk voor een goed en verantwoord beheer van de diercollecties. Daarom zijn alle leden van de NVD eveneens lid van de Europese dierentuinvereniging; de European Association of Zoos and Aquaria (zie www.eaza.net). Samenwerking met andere EAZA dierentuinen op internationaal niveau heeft veel voordelen; het maakt bijvoorbeeld een goed beheer van de ruim 300 fokprogramma’s mogelijk en bevordert het intensief en op grote schaal uitwisselen van kennis, ervaringen en informatie.