ANBI

ANBI Statusanbi2

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt vind je op de site van ANBI en de belastingdienst.

Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan de NVD te schenken. Je mag door de Geefwet bijvoorbeeld als particulier 25% extra aftrekken van de belasting. Daarover kun je meer lezen op de site www.belastingdienst.nl/giften.

Onderstaand vind je voor de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen de ANBI-gegevens op een rij.

NVD
Nederlandse Vereniging van Dierentuinen
Postbus 1075
3800 BB Amersfoort
tel. (31) 85-049 10 00
info@nvddierentuinen.nl | www.nvddierentuinen.nl

IBAN: NL95RABO0394061136

Inschrijvingsnummer KvK: 40344490

Fiscaal nummer: 8007.90.625

Doelstelling vereniging:
De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) is de overkoepelende organisatie voor de 13 grootste Nederlandse dierentuinen en is opgericht in 1966.

Visie NVD
Samen de natuur behouden en herstellen

Missie NVD
De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen inspireert en stimuleert tot liefde en zorg voor de natuur.

 • De leden van de Nederlandse vereniging van Dierentuinen:
  Streven naar de hoogst mogelijke standaard op het gebied van dierenwelzijn en accepteren daarbij geen suboptimale omstandigheden.
 • Hebben een actieve rol in natuurbehoud, door het beschermen van dieren en hun leefomgeving, zowel in situ als ex situ.
 • Vertellen het verhaal over de schoonheid en de kwetsbaarheid van de natuur en het belang van natuurbehoud, o.a. door natuurbehoud-educatie.
 • Hebben een voortrekkersrol en voorbeeldrol in duurzame en circulaire bedrijfsvoering.

De NVD houdt zich bezig met de volgende focusgebieden:

 • Wet- en regelgeving
 • Kwaliteit
 • Mobilisatie en voorbeeldrol

En dat gekoppeld aan de volgende thema’s:

 • Dieren
 • Educatie
 • Duurzaamheid
 • Natuurbehoud

Bestuursstructuur NVD
Voorzitter: de heer E. Zevenbergen
Secretaris: de heer R. Huppertz
Penningmeester: de heer J. de Hoon
De bestuursfunctie is een onbezoldigde functie.

De NVD volgt de Dierentuin CAO bij het betalen van haar medewerkers.

Het NVD Beleidsplan 2024 kan hier gedownload worden

Het NVD Directieverslag 2023 kan hier gedownload worden.

De NVD Financiële verantwoording 2023 kan hier gedownload worden.