ANBI

ANBI Statusanbi2

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt vind je op de site van ANBI en de belastingdienst.

Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan de NVD te schenken. Je mag door de Geefwet bijvoorbeeld als particulier 25% extra aftrekken van de belasting. Daarover kun je meer lezen op de site www.daargeefjeom.nl.

Onderstaand vind je voor de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen de ANBI-gegevens op een rij.

NVD
Nederlandse Vereniging van Dierentuinen
Postbus 1075
3800 BB Amersfoort
tel. (31) 85-049 10 00
info@nvddierentuinen.nl | www.nvddierentuinen.nl

IBAN: NL95RABO0394061136

Inschrijvingsnummer KvK: 40344490

Fiscaal nummer: 8007.90.625

Doelstelling vereniging:
De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen is de overkoepelende organisatie voor Nederlandse dierentuinen en is opgericht in 1966. Zij houdt zich bezig met belangenbehartiging, kwaliteitsbewaking en het bevorderen van de gezamenlijkheid bij de leden. De dierentuinen van de NVD werken nauw samen op het gebied van fokprogramma’s, educatie, natuurbescherming en onderzoek. De aangesloten dierentuinen hebben samen richtlijnen en codes opgesteld voor een verantwoord beheer van de diercollecties. Lidmaatschap van de NVD kan dus gezien worden als een kwaliteitskeurmerk voor een dierentuin.

Bestuursstructuur NVD

Voorzitter: de heer E. Zevenbergen
Secretaris: de heer R. Huppertz
Penningmeester: de heer J. de Hoon
De bestuursfunctie is een onbezoldigde functie.

De NVD volgt de cao voor het dagattractiebedrijf bij het betalen van haar medewerkers.

Het beleidsplan van de NVD kan hier gedownload worden

Het NVD directieverslag van 2019 kan hier gedownload worden.

De balans van de NVD uit 2019 kan hier gedownload worden.