Links

http://www.dierzoeker.nl/ of http://www.dierenclips.nl/
Informatie over verschillende dieren kun je vinden via bovenstaande links.

http://www.eaza.net
EAZA is een internationaal samenwerkingsverband tussen Europese dierentuinen en aquaria. EAZA heeft meer dan 340 leden in 41 landen. Ook worden er via de EAZA Academy online trainingen aangeboden.

http://www.waza.org/en/site/home
WAZA is een international samenwerkingsverband tussen dierentuinen en aquaria over de hele wereld. WAZA heeft meer dan 300 leden.

http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/EU_Zoos_Directive_Good_Practices.pdf
In opdracht van de Europese Commissie is een handboek geschreven over het goed huisvesten en verzorgen van dieren in dierentuinen. Het is geschreven voor overheden die inspecties in dierentuinen uitvoeren en ook interessant voor dierentuinen en dierverzorgers.

http://www.groenkennisnet.nl
Het Dierenwelzijnsweb en GroenGelinkt zijn een project gestart om leermaterialen en educatieve activiteiten over dierenwelzijn beter te ontsluiten naar docenten in het primair en voorgezet onderwijs, professionals en vrijwilligers die dieren houden en het brede publiek(consumenten) daarover informeren.

http://www.jzar.org/jzar/index
JZAR provides a forum for rapid publication of novel, peer-reviewed research papers, reviews, technical reports and evidence-based case studies in zoo biology and related fields.