Beleid

Beleidsdocumenten en notities

Er zijn vele (inter-)nationale wetten waar ook dierentuinen zich aan moeten houden. De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen heeft verscheidene richtlijnen voor een verantwoord beheer van haar diercollecties opgesteld. Zo heeft de NVD een Ethische Code, Educatieve Nota, Duurzaamheidscode, enz. Momenteel worden de NVD richtlijnen herzien en deze zullen binnenkort weer, volledig geactualiseerd, op de website te vinden zijn.

De NVD Arbocatalogus is hieronder te vinden. Ook deze documenten worden momenteel herzien en zullen binnenkort, volledig geactualiseerd, op de website te vinden zijn.

NVD Arbofolder

voorblad_beleidsdocumenten In de Arbocatalogus zijn protocollen opgenomen die procedures en richtlijnen bevatten. Iedereen die in een dierentuin werkt, is verplicht de protocollen na te leven. De NVD Arbocatalogus is het uitgangspunt bij visitaties vanuit de NVD en inspecties vanuit de overheid.

 

Arbocatalogus

Bedrijfsnoodplan
Bijlage Actielijsten Bedrijfsnoodplan
Protocol Werken in warme en vochtige ruimtes
Protocol Werken met dieren en nabij dierverblijven
Protocol Krab en bijt incidenten
Protocol Zo├Ânosen
Werkinstructie duikwerkzaamheden
Bijlage werkinstructie duikwerkzaamheden