Beleid

Beleidsdocumenten en notities

Er zijn vele (inter-)nationale wetten waar ook dierentuinen zich aan moeten houden. De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen heeft verscheidene richtlijnen voor een verantwoord beheer van haar diercollecties opgesteld. Een aantal beleidsdocumenten, richtlijnen en notities zijn hieronder beschikbaar (in pdf formaat). Zij zijn bedoeld als achtergrond-informatie.

NVD Ethische code

voorblad_beleidsdocumentenDe dertien leden van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen hebben hun gezamenlijke opvattingen en handelswijzen op het gebied van verantwoorde huisvesting en verzorging van dierentuindieren bijeen gebracht in de NVD Ethische code.

NVD Duurzaamheidcode

voorblad_beleidsdocumentenDe NVD deelt in de wereldwijde verantwoordelijkheid voor het behoud van biodiversiteit. Vanuit deze visie heeft de NVD een Duurzaamheidcode opgesteld.

NVD Code Diertransacties

voorblad_beleidsdocumentenDe NVD dierentuinen voeren een progressief beleid bij het verwerven en het uitplaatsen van dieren.

NVD richtlijnen Dood-dier materiaal

voorblad_beleidsdocumentenDieren hebben niet het eeuwige leven. Dierentuinen houden goed in de gaten wat er met gestorven dieren gebeurt.

Educatieve Nota

voorblad_beleidsdocumentenDeze nota is een intern document en wendt zich vooral tot de dierentuingemeenschap zelf, met als doel de educatieve potenties van de NVD-tuinen nóg verder te benutten in het belang van duurzaam natuurbehoud.

NVD Arbofolder

voorblad_beleidsdocumenten In de Arbocatalogus zijn protocollen opgenomen die procedures en richtlijnen bevatten. Iedereen die in een dierentuin werkt, is verplicht de protocollen na te leven. De NVD Arbocatalogus is het uitgangspunt bij visitaties vanuit de NVD en inspecties vanuit de overheid.

 

 

Arbocatalogus

Bedrijfsnoodplan
Bijlage Actielijsten Bedrijfsnoodplan
Protocol Werken in warme en vochtige ruimtes
Protocol Werken met dieren en nabij dierverblijven
Protocol Krab en bijt incidenten
Protocol Zoönosen
Werkinstructie duikwerkzaamheden
Bijlage werkinstructie duikwerkzaamheden

De documenten worden momenteel herzien en zullen volledig geactualiseerd binnenkort op de website te vinden zijn.