Gorilla geboren in Artis

Amsterdam, 5 september 2011

foto, Artis/Ronald van Weeren

Jong werd direct na geboorte schoongelikt door 4 jaar oud broertje

Zondagmorgen, net voordat Artis openging, is gorilla Sindy bevallen van een gezond jong. Toen de verzorgers in Artis aankwamen, zagen zij het eerste jong van Sindy, Shomari, opvallend dicht bij zijn moeder zitten. Hij was zijn pasgeboren broertje of zusje aan het schoonlikken. Het gorillaatje maakt een sterke indruk en heeft al gedronken.

Ervaren moeder
Gorilla’s moeten, net zoals mensen en alle hogere zoogdieren, het moederen en leven in de groep echt leren. Dit doen zij door te kijken naar andere vrouwtjes in de groep en te zien hoe zij hun jongen zogen, vasthouden en verzorgen. Pas als gorillavrouwtjes dit hebben meegemaakt, kunnen ze zelf een jong grootbrengen. Dit is het geval bij Sindy. Zij heeft meerdere gorilla’s jongen zien krijgen en opvoeden. In 2007 heeft zij in Artis Shomari gekregen.

Bedreigd
De gorilla is een ernstig bedreigde diersoort. Artis doet mee aan het internationale fokprogramma voor de Westelijke laaglandgorilla (Gorilla gorilla gorilla). De mens vormt in het wild de voornaamste bedreiging voor gorilla’s, vooral door versnippering van leefgebieden, de handel in zogenaamd ‘bushmeat’ en stroperij. In mei is gorilla Binti bevallen van Bembosi. Gorilla Dafina is ook drachtig. Haar jong wordt volgend jaar maart verwacht.