NVD sluit aan bij de Global Coalition United for Biodiversity van de Europese Commissie

Amersfoort januari 2021: De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) heeft aangekondigd dat ze aansluit bij de Global Coalition United for Biodiversity van de Europese Commissie. Het jaar 2020 heeft laten zien dat het besef dat we afhankelijk zijn van de natuur en er verantwoordelijk mee moeten omgaan belangrijker is dan ooit. De huidige crisis moet wat ons betreft dan ook gezien worden als een wake-up call.

Het toetreden tot de coalitie past volledig binnen de visie van de NVD: Samen de natuur behouden en herstellen. De NVD inspireert en stimuleert tot liefde en zorg voor de natuur. Het coronavirus toont aan dat de mens onderdeel is van de natuur en er niet boven staat, zoals soms gedacht wordt. Kiezen voor natuurbehoud is dus eigenlijk kiezen voor zelfbehoud.

Time to reconnect with nature, we are a piece in the puzzle of life

Voorafgaand aan de COVID-19-crisis was 2020 bedoeld als het begin van een nieuwe fase in gouvernementele en niet-gouvernementele maatregelen tegen het verlies van soorten en hun leefgebieden. Hiertoe zouden nieuwe strategieën voor hun bescherming worden ontwikkeld tijdens diverse internationale congressen en bijeenkomsten. Deze zijn allemaal uitgesteld tot 2021. Ook de NVD dierentuinen hadden en hebben grote ambities met betrekking tot natuurbehoud waarvan er helaas een aantal zijn uitgesteld door de coronacrisis. Echter, door de “pledge” van de Global Coalition te onderschrijven, geeft de NVD een duidelijk signaal af dat we geloven dat publieke bewustwording van biodiversiteit en de bedreigingen ervan belangrijker zijn dan ooit.

De “pledge” verenigt een coalitie van dierentuinen, aquaria, natuurhistorische musea, botanische tuinen en andere instellingen voor wetenschap en natuur om het publieke begrip van biodiversiteit wereldwijd aandacht te geven. Een doelstelling die moet leiden tot een grotere betrokkenheid van de gemeenschap bij de bescherming van soorten en hun leefgebieden. Daarnaast is het belangrijk om druk op regeringen op te voeren om de noodzaak van verreikende maatregelen te accepteren. De leden van de NVD ontvangen samen ruim 10 miljoen bezoekers per jaar en de Global Coalition biedt de mogelijkheid om nog veel meer mensen te bereiken. Nu de huidige crisis duidelijk laat zien hoe het verlies van biodiversiteit de menselijke samenleving negatief kan beïnvloeden, gelooft de NVD dat het publiek bereid is om dergelijke maatregelen te steunen en om hun wetgevers op te roepen hetzelfde te doen. Er mag geen terugkeer zijn naar “business as usual” als het gaat om de bescherming van de natuur – wat zou leiden tot een aanhoudend grootschalig verlies van soorten; we moeten allemaal opstaan ​​en een bijdrage leveren aan actie ter bevordering van het leven op aarde en de buitengewone effecten die soorten hebben op de gezondheid van onze planeet.

De NVD ondertekent de “pledge” en roept wetgevers in Nederland en daarbuiten op om significante maatregelen te nemen om de aarde, ons enige thuis, te beschermen.