Veilig Samen Uit

Bijgaand document is zorgvuldig samengesteld om als richtlijn te worden gebruikt bij het veilig inregelen van de meest actuele Covid-19 maatregelen in dagattracties in Nederland. Dit is een eerste opzet die aangepast zal worden bij wijzigende RIVM adviezen, nieuwe inzichten en ervaringen bij toepassing van de Covid-19 veiligheidsmaatregelen. Het is bedoeld als leidraad in gesprekken met de centrale overheid, veiligheidsregio’s en andere stakeholders.

Het document bevat:

1. Value case
2. Drie Garanties
3. Voorbeelden Customer Journey
4. Protocol Dagrecreatie

Klik hier voor het document Veilig Samen Uit