Knaloranje Francios-langoer geboren in Diergaarde Blijdorp

Rotterdam, 2 juni 2016

Foto: Rob Doolaard/Diergaarde Blijdorp

Foto: Rob Doolaard/Diergaarde Blijdorp

Het knaloranje François-langoertje dat onlangs in Blijdorp is geboren, steelt de show aan de rand van de Chinese sfeertuin. Deze bijzondere, bladetende apensoort brengt altijd oranje-kleurige jongen ter wereld, die na verloop van tijd de zwarte kleur van hun ouders aannemen. Blijdorp is de enige dierentuin in Nederland die deze bijzondere apensoort houdt. De François-langoeren in Blijdorp zijn onderdeel van het Europese fokprogramma dat bestaat uit 28 dieren verspreid over een beperkt aantal dierentuinen. De jonge François-langoer is dus ook een welkome aanvulling op de huidige populatie. Moeder Nanpi is zelf in Blijdorp geboren: zij was de Europese primeur van 1997! Toen was Blijdorp de allereerste Europese dierentuin waar een François-langoer werd geboren.

François-langoeren horen van nature thuis in de tropische wouden in het zuidoosten van China en het aangrenzende Vietnam. Helaas worden ze daar flink bejaagd en bovendien verdwijnt steeds meer van het biotoop door toedoen van de mens. Het aantal François-langoeren in het wild is de afgelopen decennia dan ook stevig verminderd van ca. 5.000 in 1983 naar hooguit 2.000. De diersoort wordt dan ook beschouwd als bedreigd in haar voortbestaan.

Foto: Rob Doolaard/Diergaarde Blijdorp

Foto: Rob Doolaard/Diergaarde Blijdorp