Tapir geboren in Diergaarde Blijdorp

Tapir geboorte 3

Screenshot van de webcam. Foto: Diergaarde Blijdorp

Rotterdam, donderdag 4 augustus 2016

BEKIJK HEM IN DE KRAAMKAMER VIA DE WEBCAM

In de nacht van 4 augustus is rond half 2 een Maleise tapir geboren. Het is een jongetje en heeft al bij zijn moeder gedronken. Het jonge tapirtje valt op door zijn gestreepte vacht en is samen met zijn moeder Pooh en vader Vazan te zien via de webcams op www.diergaardeblijdorp.nl/tapir. Binnenkort is hij te zien voor het publiek in zijn binnen- of buitenverblijf.

Het is inmiddels al weer 18 jaar geleden dat er in Blijdorp voor het laatst een tapir werd geboren. Het vorige tapirstel bleek geen gelukkige combinatie, want de zo gewenste nakomelingen bleven uit. Maleise tapirs zijn van nature solitair en niet zo makkelijk in de omgang met elkaar. Maar de huidige tapirs Pooh en Vazan lijken het ideale stelletje; zij voelden zich vanaf hun allereerste kennismaking in mei 2015 direct tot elkaar aangetrokken. Met als resultaat dit prachtige jong.

De Maleise tapir is een bedreigde diersoort. Door ontbossing van hun leefgebied, het regenwoud van zuidoost-Azi�. Daarom maken de tapirs van Diergaarde Blijdorp deel uit van een internationaal fokprogramma (EEP).