Corona

Veilig Samen Uit
Bijgaand document is zorgvuldig samengesteld om als richtlijn te worden gebruikt bij het veilig inregelen van de meest actuele Covid-19 maatregelen in dagattracties in Nederland. Dit is een eerste opzet die aangepast zal worden bij wijzigende RIVM adviezen, nieuwe inzichten en ervaringen bij toepassing van de Covid-19 veiligheidsmaatregelen. Het is bedoeld als leidraad in gesprekken met de centrale overheid, veiligheidsregio’s en andere stakeholders.

Het document bevat:

1. Value case
2. Drie Garanties
3. Voorbeelden Customer Journey
4. Protocol Dagrecreatie

Klik hier voor het document Veilig Samen Uit

 

Corona en de gezondheid van dieren d.d. 07-04-2020
We krijgen veel vragen m.b.t. corona en het risico voor onze dieren. Algemeen kan worden gesteld dat enkele diersoorten ook ziek kunnen worden van corona. De gezondheid van onze dieren en dierverzorgers is onze grootste prioriteit op dit moment.  Wij stellen dan ook alles in het werk om onze dieren, ook in deze onzekere tijd, optimaal te verzorgen en gezond door deze crisis heen te helpen. Hier vindt u meer informatie over dieren en corona.

Katachtigen en het nieuwe coronavirus (Corona virus SARS-CoV-2) d.d. 06-04-2020
In de Verenigde Staten is Bronx Zoo, New York, geconstateerd dat een Amur tijger is besmet met het corona virus (SARS-CoV-2). Dit is het 1e geval wat bekend is bij tijgers. Het is ontdekt doordat meerdere Amur tijgers en ook Afrikaanse leeuwen symptomen hadden van ziekte aan de luchtwegen. Toen is besloten 1 tijger te testen op het coronavirus en deze is positief bevonden. De verwachting is dat de dieren ziek geworden zijn via een medewerker, die virus heeft uitgescheiden zonder symptomen te vertonen. Lees hier de Q&A over Corona en katachtigen.