Grote miereneter geboren in Artis

foto, Artis/Ronald van Weeren

Amsterdam, 15 augustus 2011

Artis zeer succesvol in fokprogramma dankzij internationale samenwerking met opvangcentrum in Argentinië

In de nacht van vrijdag op zaterdag is in Artis een grote miereneter geboren. De bevalling duurde iets meer dan een uur, waarna het jong direct op de rug van de moeder klom. Het jong heeft zaterdag bij de moeder gedronken en maakt een goede indruk. Het is het derde miereneterjong dat in Artis wordt geboren.
Dit is goed nieuws voor het internationale fokprogramma voor deze ernstig bedreigde diersoort waar Natura Artis Magistra een prominente rol in speelt.

Met uitsterven bedreigd
De grote miereneter (Myrmecophaga tridactyla) is een ernstig bedreigde diersoort. Jacht, verkeersdrukte en vernietiging van hun leefomgeving zijn hier de oorzaak van. Artis speelt een belangrijke rol in het Europese fokprogramma om te voorkomen dat de grote miereneter uitsterft. Miereneter Potay is in 2008 vanuit Argentinië naar Artis gekomen om voor nageslacht te zorgen. De komst van Potay is het resultaat van de samenwerking van Artis met de dierentuin in Florencio Varela in Buenos Aires. Sinds 2004 steunt Artis deze dierentuin met geld en kennis waardoor een opvang- en fokcentrum kon worden ingericht. Hier worden gewonde en verweesde grote miereneters opgevangen om vervolgens in een beschermd natuurgebied te worden uitgezet. Daarnaast is een educatief centrum gebouwd om publiek in Argentinië te informeren over het belang van het beschermen van de grote miereneter.

Draagtijd en eerste ontwikkeling
De draagtijd van de grote miereneter is ongeveer 6 maanden. Het jong klimt vrijwel direct na de geboorte op de rug van de moeder, de veilige plek waar ze vrijwel hun gehele eerste levensjaar zitten om uit te rusten en te slapen. Op de rug is het jong bijna onzichtbaar, omdat de strepen van moeder en jong bijna naadloos in elkaar overlopen. Grote miereneters hebben een opvallend lange snuit en een tong van 60 centimeter, een zwartgrijsgetinte vacht en lange klauwen aan de voorpoten.

Om moeder en jong rust te gunnen, blijven ze voorlopig in hun binnenverblijf. Het is niet mogelijk om hier filmopnamen en/of foto’s te maken. Op www.artis.nl staat een filmpje van Potay en haar jong.