Giraffe geboren in GaiaZOO

20140520_gaiazoo_girafKERKRADE- Sinds vorige maand heerst er een geboortegolf in GaiaZOO. Op eerste Paasdag werd een zeldzame roodgezicht slingeraap geboren, kort daarna volgden twee stekelvarkens, drie lynxen en zagen meerdere capibara’s het levenslicht. Afgelopen nacht werd tevens de eerste giraffe van dit jaar geboren. Het jong is een vrouwtje en drinkt al goed bij moeder. GaiaZOO verwacht dit jaar nog een tweede giraffenjong te mogen verwelkomen.

Langverwacht
Al enkele weken keken de dierverzorgers van GaiaZOO uit naar de geboorte van een giraffe. Beide volwassen giraffenvrouwen verwachtten namelijk een jong. Iedere ochtend bij het betreden van de giraffenstal was het dan ook spannend of er misschien een kleine langnek geboren was. In de ochtend van 20 mei was het eindelijk zover. Het jong, een vrouwtje, was droog, stond al stevig op haar lange poten en begon vrij snel te drinken. Dit was een teken dat het jong al enkele uren eerder ter wereld was gekomen. De eerste dagen blijft de kleine telg nog even binnen, maar bij goed weer zal het daarna snel de grote savanne van GaiaZOO kunnen verkennen. Naast de vader en moeder van het pasgeboren jong, leeft ook haar twee jaar oudere broer nog in GaiaZOO. Deze zal op maandag 26 mei met zijn even oude halfbroer naar een Franse dierentuin verhuizen.

Snel of langzaam
Giraffen kunnen een half uur na de geboorte al staan en maken vrij snel daarna hun eerste stapjes. Er zijn echter dieren die nog sneller zijn. Capibara’s lopen bijna letterlijk hun moeder uit, kunnen al direct zwemmen en eten na enkele dagen al gras. Door de bezoekjes van de ooievaar is inmiddels overigens een hele groep (jonge) capibara’s te zien in GaiaZOO. Ook de kudde landgeiten is flink uitgebreid. Vijf lammetjes dartelen over de KinderBoerderij en volgen hun moeder op de voet. Pasgeboren lynxen liggen daarentegen de eerste weken in een veilig nest. Ze zijn nog blind en doof. Hoewel de jongen in het buitenverblijf ter wereld kwamen, zijn ze daarom voorlopig nog niet goed te zien voor bezoekers. Hoewel roodgezicht slingerapen bij de geboorte wel volledig ontwikkeld zijn, hebben ze toch een lange leerschool. Het kleintje rijdt geruime tijd mee op moeders rug en leert zo de ingewikkelde routes hoog door de toppen van de woudreuzen. Ondertussen kijkt het jong over moeders schouder mee welke vruchten eetbaar zijn – slingerapen hebben namelijk de vruchten van ruim 150 boomsoorten uit het regenwoud op hun menu staan. De geboorte van slingerapen is overigens erg bijzonder, aangezien de soort in slechts vier andere Europese dierentuinen voorkomt.

Ooievaar
De ooievaar zorgt niet alleen voor een geboortegolf bij de dieren van GaiaZOO, maar werkt ook zelf aan nageslacht. Bij het restaurant van GaiaZOO streek onlangs namelijk een koppel wilde ooievaars neer. Ze zitten al enkele weken te broeden op de hoge nestpaal in de schapenwei van de ZOO. De Zuid-Limburgse ZOO kijkt uit naar het moment dat de jongen uit het ei kruipen.