Kleine grote miereneter geboren in Artis

Artis zeer succesvol in Europese fokprogramma van de bedreigde grote miereneter

Amsterdam, maart 2015

Grote miereneter geboren in Artis.

Foto Artis: Ronald van Weeren

Na een draagtijd van zes maanden is gisteravond een grote miereneter geboren in Artis. Na de bevalling klom het jong op de rug van de moeder. Daar blijft de kleine grote miereneter vrijwel het gehele eerste levensjaar zitten om uit te rusten en te slapen. Op de rug is het jong vrijwel onzichtbaar, omdat de strepen van moeder en jong bijna naadloos in elkaar overlopen. Het is het vierde miereneterjong dat in Artis is geboren. Dit is goed nieuws voor het Europese fokprogramma voor deze bedreigde diersoort waar Artis een prominente rol in speelt.

De grote miereneter (Myrmecophaga tridactyla) is een bedreigde diersoort. Jacht en vernietiging van hun leefomgeving zijn hier de oorzaak van. Artis speelt een belangrijke rol in het Europese fokprogramma om te voorkomen dat de grote miereneter uitsterft. Artis heeft jarenlang de dierentuin in Florencio Varela in Buenos Aires gesteund met geld en kennis waardoor een educatief opvang- en fokcentrum kon worden ingericht. Als resultaat van de samenwerking is het mierenetervrouwtje van Artis in 2007 vanuit Argentinië hierheen gekomen om voor nageslacht te zorgen. In 2008 had Artis de primeur. Voor de allereerste keer werd er een grote miereneter op Nederlandse bodem geboren.

Pasgeboren grote miereneter. Foto Artis, Ronald van Weeren

Foto Artis: Ronald van Weeren

Het geslacht van het jong is nog onbekend. Omdat het jong de eerste drie maanden op de rug bij de moeder zit, is niet te zien of het een mannetje of vrouwtje is. Daarnaast zitten de genitaliën bij een miereneter goed verstopt en is ook het verschil tussen vrouwelijke en mannelijke geslachtsdelen moeilijk te zien. Om het geslacht te bepalen, wordt een plukje haar van het jong naar een laboratorium gestuurd voor een DNA-analyse. Moeder en jong blijven voorlopig nog even in hun binnenverblijf. Op www.artis.nl/miereneter  staat een filmpje van de moeder en haar jong.