Laatste knoflookpadden in het wild in Brabant uitgezet

Amsterdam, 9 augustus

Jonge knofloodpad. Foto RAVON, Peter Otte

Jonge knofloodpad. Foto RAVON, Peter Otte

ARTIS werkt al vijf jaar mee aan natuurbehoudproject bedreigde amfibiesoort

Afgelopen week zijn de laatste knoflookpadden van deze bedreigde diersoort uitgezet bij poelen in Noord-Brabant. Vanaf nu moeten de dieren zich hier zelf gaan redden. Het reddingsplan voor de bedreigde inheemse knoflookpadden is vijf jaar geleden opgezet door ARTIS en Stichting RAVON voor de provincie Noord-Brabant. Sindsdien zijn tienduizenden eitjes opgekweekt tot kikkervisjes en kleine padden  en teruggeplaatst in drie gebieden in Brabant. Het natuurbehoudproject voor de knoflookpadden is één van de elf projecten die ARTIS steunt om populaties van bedreigde diersoorten in stand te houden en te versterken. 

Kikkervisjes

Het natuurbehoudproject voor de knoflookpad is een samenwerking tussen ARTIS en RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland). RAVON verzamelt jaarlijks eisnoeren en zorgt ervoor dat de kikkervisjes of jonge padden worden uitgezet in drie gebieden in Noord-Brabant. De taak van ARTIS is het opkweken van eisnoeren door de dierverzorgers. Het terugplaatsen van de knoflookpadden loopt in de provincie Noord-Brabant ten einde, maar in Drenthe,  waar het vijfjarig project later is gestart, worden de komende jaren nog paddenlarven bijgeplaatst.

Nu de laatste knoflookpadden in Noord-Brabant zijn uitgezet, kan over 10 jaar beoordeeld worden of het project geslaagd is. Dan moeten zich in de drie gebieden levensvatbare populaties hebben ontwikkeld die zichzelf in stand houden.  De afgelopen twee jaar zijn in het voorjaar de eerste roepende knoflookpadden waargenomen in deze gebieden. Dat is alvast een goed teken. De knoflookpad metamorfoseert in drie maanden van paddendril naar kikkervisje naar jonge pad en is na twee á drie jaar geslachtsrijp.

Knoflookpad
De knoflookpad (Pelobates fuscus) is één van de meest bedreigde amfibiesoorten in Nederland die met uitsterven wordt bedreigd. De Nederlandse naam is te danken aan de naar knoflook ruikende geur die door de huid wordt afgescheiden bij gevaar. De oorzaak van de bedreiging ligt onder meer in de jarenlange isolatie van populaties door versnippering en het verlies van geschikte leefgebieden (biotopen).

Kikkervisjes worden uitgezet. Foto ARTIS, Ronald van Weeren

Kikkervisjes worden uitgezet. Foto ARTIS, Ronald van Weeren