Afrikaanse olifant drachtig in Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark is verheugd mee te kunnen delen dat één van de Afrikaanse olifanten drachtig is. De Afrikaanse olifant wordt in zijn voortbestaan bedreigd. Ouwehands Dierenpark kiest ervoor om bedreigde diersoorten te houden. Door middel van fok, onderzoek & educatie en steun aan natuurbeschermingsprojecten draagt Ouwehands Dierenpark bij aan instandhouding van de soort in het wild.

Om de populatie in Europese dierentuinen genetisch gezond te houden is fok noodzakelijk. Het is voor het eerst in Nederland dat er een Afrikaanse olifant door middel van kunstmatige inseminatie (KI) drachtig is geworden. Ouwehands Dierenpark werkt al lange tijd intensief samen met de fokcoördinator en een team van experts.

Drie keer is scheepsrecht!

De olifant is de afgelopen periode drie keer geïnsemineerd. Deze inseminatie is door een gespecialiseerd team uitgevoerd. De derde inseminatie, in april van dit jaar, is succesvol geweest. Ouwehands Dierenpark hoopt dat alles goed blijft gaan de komende 18 maanden en dat er begin 2018 een kalf wordt geboren.

Kudde

De kudde Afrikaanse olifanten in Ouwehands Dierenpark bestaat uit vijf dieren. Een stier van 24 jaar en vier koeien variërend in de leeftijd van 20 tot 46 jaar. Hun verblijven beslaan een oppervlakte van ruim 5000 m², opgedeeld in twee buitenverblijven en aparte stallen voor alle dieren.

Afrikaanse olifant in het wild

De Afrikaanse olifant wordt in het wild zwaar bedreigd. Dagelijks vallen olifanten ten prooi aan stropers die het gemunt hebben op de slagtanden voor de ivoorhandel. Kwam hij voorheen in grote delen van Afrika ten zuiden van de Sahara voor, vandaag de dag lopen de aantallen schrikbarend snel terug.