Lang verwacht… Gorilla geboren in GaiaPark ZOO

Kerkrade – Op zaterdag 27 augustus kwam op klaarlichte dag een gorilla ter wereld in GaiaPark ZOO. De kleine werd om 14:15 uur buiten op het gorilla-eiland geboren, iets dat nog niet eerder gebeurde in de geschiedenis van GaiaPark. Het is nog niet bekend of het jong een mannetje of een vrouwtje is, en het zal nog een maand duren voor hij of zij een naam krijgt. Moeder Dalila en haar jong maken het goed, en de andere gorilla’s reageren opgewonden en nieuwsgierig op de nieuwkomer.

Moeder Dalila is al een wat oudere gorillavrouw. Ze werd in 1972 geboren en bracht het grootste deel van haar leven door in Apenheul. In het voorjaar van 2009 verhuisde ze naar GaiaPark, omdat ze het niet zo goed kon vinden met de nieuwe leider van de gorillagroep in Apenheul. Dalila is namelijk een zelfverzekerde en eigenzinnige gorilla, die niet zomaar instemde met de komst van de nieuwe zilverrug in Apenheul. In GaiaPark klikte het gelukkig wél met leider Makula en de rest van de groep.

Vanwege Dalila’s gevorderde leeftijd was het erg spannend hoe e.e.a. zou verlopen, het is tenslotte best bijzonder dat een gorillavrouw op 39-jarige leeftijd nog een jong krijgt. Gelukkig traden er tijdens de dracht en de bevalling geen problemen op. Dalila heeft in het verleden al bewezen een goede moeder te zijn; dit is dan ook alweer haar vijfde jong. Ze houdt de kleine goed vast en is heel beschermend. Toch blijven de eerste dagen erg spannend, omdat de dierverzorgers pas na een paar dagen kunnen zien of de kleine inderdaad genoeg melk binnen krijgt.

Dalila’s verzorgers wisten al maanden dat ze drachtig was. Gorilla’s hebben namelijk net als mensen een maandelijkse cyclus. In haar vruchtbare periode paart de zilverrug meerdere malen met het vrouwtje. De dierverzorgers houden het gedrag van de gorilla’s dagelijks in de gaten. Ze weten dus wanneer een gorillavrouwtje vruchtbaar is. Na de paringen is bij gorillavrouwen bovendien makkelijk te controleren of ze drachtig zijn of niet, want ze reageren op dezelfde manier als mensenvrouwen op humane zwangerschapstesten! Maanden geleden was dus al duidelijk dat de gorillagroep van GaiaPark uitbreiding kon verwachten. Na wat rekenwerk (gorilla’s hebben een draagtijd van zo’n 8,5 maand) werd verwacht dat het jong medio augustus geboren zou worden – het kwam echter 9 dagen later pas ter wereld.

Het is het derde gorillajong dat in GaiaPark wordt geboren. De eerste twee geboortes vonden ’s nachts plaats in het binnenverblijf, maar deze keer gebeurde het midden op de dag, buiten op het eiland. De aanwezige bezoekers konden zaterdagmiddag dus meegenieten van dit bijzondere moment. Hopelijk leidt deze geboorte er over een tijdje ook toe dat gorillajong Mosi – die nu anderhalf jaar oud is – er over een tijdje een leuk speelkameraadje bij zal hebben!

Om deze gorillageboorte te vieren, delen medewerkers van GaiaPark op zondag 4 september van 12 tot 15 uur beschuit met muisjes uit bij de gorilla’s!