Haaienbasin in Blijdorp verrijkt met 2400 (valse) haringen

Rob Doolaard/Diergaarde Blijdorp


Rotterdam, 30 november 2011

In het grote Haaienbassin in het Oceanium van Diergaarde Blijdorp zwemt sinds kort een grote school haringen rond. Het betreft circa 2400 zogenaamde ‘valse’ haringen (‘vals’ in de betekenis van ‘onecht’), afkomstig uit het Caribisch gebied. Nog niet eerder was in Blijdorp zo’n grote school vissen te zien.

Levende haringen zijn prachtige vissen en een hele school haringen levert een boeiend en levendig schouwspel op. De school beweegt zich als één organisme door het Oceanium terwijl barracuda’s, tarpons, haaien en andere roofvissen door de school heen zwemmen. In de natuur vormen valse haringen een prooi voor de vele soorten roofvissen. In Blijdorp storten zij zich niet massaal op de kleine prooidieren, omdat ze voldoende ander voer krijgen. Af en toe eten de roofvissen wel eens een voorbijzwemmend harinkje op, maar dat gaat zeer geleidelijk. Hierdoor verloopt de afname van de school door de jaren heen vrij natuurlijk. De bezoekers zullen naar verwachting zeker wel een paar jaar van deze school valse haringen kunnen genieten. Omdat de haringen nog maar kort geleden zijn uitgezet in het ruime haaienbassin, zoeken ze nog wel af en toe de beschermende ondiepere zone achterin het aquarium op.

Er zijn overigens maar weinig aquaria in Europa waar deze kwetsbare vissen levend zijn te zien! Het transport en de gewenperiode moet met de uiterste zorgvuldigheid plaatsvinden. Voor Blijdorp betekende dit o.a dat de dieren, na de noodzakelijk quarantaine-periode, vier dagen in een grote container moesten verblijven. De container werd in het Haaienbassin gehangen en voorzien van watercirculatie uit het bassin. Op deze wijze konden de kleine visjes ” de geur” van het water opnemen. Dit is belangrijk omdat de dieren dan veel minder de nieuwsgierigheid van de grote rovers trekken als ze worden losgelaten. Het loslaten is zonder problemen verlopen.

Op het youtubekanaal van Diergaarde Blijdorp is een filmpje te zien over het loslaten van de haringen: een adembenemend schouwspel. Zie http://nl.youtube.com/diergaardeblijdorp