Gorilla geboren in Artis

Ronald van Weeren / Artis

Amsterdam, 27 februari 2012

Na een draagtijd van 8,5 maand is gorilla Dafina vannacht bevallen van een gezond jong. Toen de verzorgers vanmorgen in Artis aankwamen zagen zij Dafina in het midden van het binnenverblijf zitten, met haar jong stevig tegen zich aangedrukt. Het gorillaatje zit nog met de navelstreng aan de moeder vast, welke deze week wordt doorgebeten door de moeder. Het is nog niet duidelijk of het een mannetje of een vrouwtje is. De andere gorillavrouwtjes zitten dicht om Dafina heen, met hun eigen jongen in de armen. In Artis zijn vorig jaar ook twee gorillaatjes geboren, de groep is nu uitgebreid naar 10, waarvan drie baby’s. Alle gorilla’s zijn in het binnenverblijf voor publiek te zien.

Ervaren moeders
De gorillagroep in Artis bestaat uit één man, de haremhouder, en drie volwassen vrouwtjes. Deze vrouwtjes zijn ervaren moeders. Ze hebben inmiddels allemaal twee jongen in Artis rondlopen. Dafina is vier jaar geleden moeder geworden van Dayo. Hij is de kleinste van de drie gorillajongen die nu allemaal 4 jaar oud zijn. Hij is te herkennen aan een wit vlekje boven zijn achterwerk.

Ontwikkeling
Een pasgeboren gorilla weegt bij de geboorte zo’n twee kilo. Veel minder dan een mensenbaby. Dit verschil halen ze snel in. Een gorillajong ontwikkelt zich namelijk bijna twee keer zo snel als een mensenbaby. Na 9 weken kan het jong al kruipen en na een week of 35 zet het voorzichtig de eerste stapjes op twee benen. Tot hun vierde jaar blijven ze drinken bij hun moeder. Gorilla’s zijn pas na 10 jaar volwassen.

Bedreigd
De gorilla is een ernstig bedreigde diersoort. Artis doet mee aan het internationale fokprogramma voor de Westelijke laaglandgorilla (Gorilla gorilla gorilla). De mens vormt in het wild de voornaamste bedreiging voor gorilla’s, vooral door versnippering van leefgebieden, de handel in zogenaamd ‘bushmeat’ en stroperij.