Moeder olifant en pasgeboren jong overleden

Dierenpark Emmen
11 juni 2012

Olifant Htoo Khin Aye, die op 22 mei nog een zoon ter wereld bracht, is vanavond in de olifantenstal overleden. De olifant was vanmorgen door haar verzorgers samen met haar jong apart van de kudde gezet omdat ze een zieke indruk maakte. In de stal kwam ze ten val en kwam boven op haar jong terecht. Hoewel verzwakt, kon ze toch overeind komen. Even later viel ze opnieuw, maar bleef toen liggen. De dierenarts heeft alles in het werk gesteld om haar gezondheidstoestand te verbeteren, maar kon even later niets anders doen dan de dood van de olifant constateren.

Het pasgeboren olifantje Thura leek door de val van zijn moeder nauwelijks gewond, maar door de verminderde gezondheid van de moeder was ook het jong verzwakt. Om een lange lijdensweg te voorkomen hebben de olifantenverzorgers en dierenartsen in gezamenlijk overleg en unaniem de moeilijk beslissing genomen het olifantje in te laten slapen.

Op beide olifanten zal sectie worden gepleegd om te weten te komen, wat de exacte oorzaak is geweest .