Burgers’ Zoo grootste kweker adelaarsroggen ter wereld

Arnhem, 30 08 2012

Met de geboorte van een tweeling is Burgers’ Zoo vannacht de grootste kweker van adelaarsroggen ter wereld geworden: de teller in Arnhem staat nu op 21

Dankzij de geboorte van een tweeling is het Arnhemse dierenpark Burgers’ Zoo vannacht de grootste kweker ter wereld geworden van wit gevlekte adelaarsroggen. De biologen en dierverzorgers van Burgers’ Ocean mochten zich respectievelijk voor de twintigste en eenentwintigste keer verheugen op beschuit met muisjes. In Europa is het Arnhemse dierenpark de enige die met adelaarsroggen weet te kweken, terwijl wereldwijd van slechts zes andere aquaria bekend is dat ze foksucces hebben geboekt met deze soort. Beide jonge adelaarsroggen van ieder 2,5 kilo maken een gezonde indruk en ontvangen in de kweekinstallatie achter de schermen extra aandacht van de dierverzorgers.

Succes gebaseerd op intensieve zorg en aandacht
Het succes van de kweek met adelaarsroggen is een bekroning van de intensieve zorg en aandacht die de biologen en dierverzorgers van de Ocean voor deze tropische kraakbeenvissen aan de dag leggen. Adelaarsroggen stellen namelijk hoge eisen aan hun leefomgeving, de waterstroming en de waterkwaliteit. Ze zijn bovendien gevoelig voor ziektes. De dieren leven in het op een na grootste bassin van de Ocean met een volume van 1,6 miljoen liter. De adelaarsroggen worden dagelijks individueel gevoerd, waardoor precies kan worden bijgehouden wat elk dier eet en in welke hoeveelheid. Deze data worden zorgvuldig geregistreerd, intern aan nader onderzoek onderworpen en gedeeld met collega-aquaria over de hele wereld. De volwassen roggen hebben een vleugelspanwijdte van 1,7 meter met een lange, dunne staart van ruim drie meter.

Wereldwijde samenwerking
Dierentuinen en aquaria werken wereldwijd steeds intensiever samen. Niet alleen dieren, maar ook kennis en expertise worden belangeloos met elkaar uitgewisseld. Van de 21 jonge adelaarsroggen die tot op heden in Arnhem ter wereld zijn gekomen, zijn inmiddels al verschillende dieren verhuisd naar de aquaria van Valencia, Plymouth, Hamburg, Montpellier en Boulogne-sur-Mer. De vannacht geboren jongen verhuizen hoogstwaarschijnlijk naar Madrid, zodra de resultaten van het DNA-onderzoek bekend zijn. Het DNA-materiaal wordt verzameld uit een deel van een gifstekel van de adelaarsroggen. Door middel van het DNA-onderzoek kan bepaald worden wie de vader van het jong is. Na een dracht van ruim acht maanden is de moeder namelijk gemakkelijk te herkennen. Deze gegevens zijn van belang om de genetische variatie in de dierentuinpopulatie zo goed mogelijk te waarborgen. Door onverwante dieren aan elkaar te koppelen wordt inteelt voorkomen. Burgers’ Zoo coördineert het Europese kweekprogramma voor de adelaarsrog.