Vijf Afrikaanse wilde honden geboren in Artis

Drachtige Afrikaanse wilde hond in Artis  Foto Artis Ronald van Weeren

foto, Ronald van Weeren, Artis

Amsterdam, 18-11-2014

In Artis zijn vijf Afrikaanse wilde honden geboren. Artis heeft sinds twee jaar een nieuw verblijf voor de zeer bedreigde Afrikaanse wilde honden. De vijf pups zijn nu anderhalve week oud en maken een actieve, sterke indruk. Met de geboorte van de pups bestaat de roedel nu uit 13 dieren. Om de moeder en haar jongen zo min mogelijk te verstoren, zijn ze nog niet voor publiek te zien. Wel is in het kraamverblijf een camera opgehangen. Vanaf vandaag kunnen bezoekers via een videoscherm aan de buitenzijde van het Wolvenhuis live meekijken in het nest.

bedreigde zoogdieren
De Afrikaanse wilde hond (Lycaon pictus) wordt ernstig met uitsterven bedreigd. In het wild wordt de populatie geschat op minder dan 5000. Door toedoen van de mens is hun leefgebied ten zuiden van de Sahara versnipperd geraakt. Dit komt door de opkomst van de landbouw. Andere bedreigingen zijn het stropen en zogenaamde ‘road kills’ (aanrijdingen). Daarnaast wordt er op de wilde hond gejaagd én worden ziektes overgebracht van gedomesticeerde honden op Afrikaanse wilde honden. Van alle grote Afrikaanse zoogdieren is de verspreiding van de Afrikaanse wilde hond de afgelopen jaren het sterkst afgenomen, dit maakt hen tot één van de meest bedreigde Afrikaanse zoogdiersoorten. Daarom steunt Artis het Painted Dog Conservation Project in Zimbabwe. Dit project biedt educatieve programma’s voor de plaatselijke bevolking, gaat het stropen van de wilde hond tegen én vangt gewonde dieren op om ze te laten rehabiliteren.

nieuw verblijf
Artis opende in juni 2012 een nieuw verblijf voor de Afrikaanse wilde honden. Dit met als doel om bij te dragen aan het Europese fokprogramma voor deze bedreigde diersoort. Het verblijf kent allerlei mogelijkheden voor de dieren om zich in te spannen, zich te ontspannen, de hiërarchie uit te vechten, samen te werken om een grote ‘prooi’ te verscheuren en er hun jongen mee te voeden. Zo is er een rots waar ze zich in kunnen terugtrekken en een watertje waaruit ze kunnen drinken. Met de geboorte van de vijf pups is een belangrijke bijdrage geleverd aan het fokprogramma.