gezonde Maleise tapir geboren in Artis

Amsterdam, mei 2015

Foto: Artis, Ronald van Weeren

Vanochtend heeft een Maleise tapir een gezond kalf geworpen. Het dier kan al met de moeder meelopen. De geboorte is vlot verlopen. In minder dan twee minuten kwam het jong ter wereld. Moeder en kalf zijn dit weekend te zien voor het publiek in het tapirverblijf, dat zich naast de gorilla’s bevindt. Het geslacht is nog niet bekend.

bedreigd
De geboorte van de Maleise tapir (Tapirus indicus) is belangrijk, want het dier wordt met uitsterven bedreigd. In het wild wordt er op tapirs gejaagd en hun leefgebied wordt steeds kleiner door ontbossing en akkerbouw. Natura Artis Magistra draagt bij aan het Europese fokprogramma voor deze diersoort. Ook doet Artis uitgebreid onderzoek naar het verloop van de cyclus van tapirs en de ontwikkeling van de ongeboren vrucht.

schutkleuren
Een moeder tapir brengt na een draagtijd van 390 tot 400 dagen één jong ter wereld. Jonge tapirs zien er anders uit dan hun volwassen soortgenoten. Bij een volwassen Maleise tapir zijn het voorste deel van het lichaam en de poten zwart, de rest is wit. Het jong is de eerste zes maanden bruin met witte strepen en stippen; een goede camouflage in het tropische struikgewas. Zo zijn ze minder goed te zien op de met zonlicht beschenen bosbodem.