Kleine Kantjil geboren in Artis

Amsterdam, juni 2015

Kantjil-Artis

Foto: Edwin Butter

Er is een kleine kantjil geboren in Artis. Kleine kantjil’s zijn de kleinste hoefdieren op aarde. In Artis leven ze in het Kleine-Zoogdierenhuis. Kleine kantjil’s (Tragulus javanicus) komen voor op het Indonesische eiland Java. Niet alleen daar, ook in het Kleine-Zoogdierenhuis moet je moeite doen om ze te ontdekken. Vanwege hun schuwe karakter houden deze kleine hertachtige dieren zich vaak schuil tussen de begroeiing.

De kleine kantjil is het kleinste hoefdier op aarde. Hij behoort tot de evenhoevigen, een zeer grote groep hoefdieren met als kenmerk een even aantal tenen. Hij valt onder de herkauwers en heeft drie magen om het moeilijke plantenmateriaal te verteren. Net als bij andere herkauwers leven in zijn magen micro-organismen die helpen bij de vertering van de stugge plantencellen.

De kleine kantjil behoort tot de aparte groep van de dwergherten. Als je hem beter bekijkt, dan zie je waarom. Dit hoefdier is heel klein en draagt geen gewei zoals een echt hert. Het mannetje heeft verlengde bovenhoektanden die als vlijmscherpe slagtandjes schuin naar beneden en achter uit zijn bek steken. Het zijn geduchte wapens vooral wanneer de mannetjes om een vrouwtje vechten.De soort die in Artis te zien is, is de kleine kantjil die op het Indonesische eiland Java leeft. Andere kantjils in Zuidoost-Azie lijken heel sterk op de Javaanse soort, die men vroeger als ondersoort zag. Maar sinds enige jaren zijn onderzoekers ervan overtuigd dat de Javaanse kleine kantjil op een aantal punten verschilt van de andere kleine kantjils – het dwerghertje wordt nu als een aparte soort gezien.