IJsbeertweeling brengt vreugde in Ouwehands Dierenpark!

Foto: Ouwehands Dierenpark Rhenen

We leven in bizarre tijden waar het coronavirus de hele wereld in de ban heeft en ons allen geadviseerd wordt thuis te blijven. Ouwehands Dierenpark heeft in lijn met het landelijk beleid de poort voorlopig gesloten. Ondertussen gaat het leven in de dierentuin gewoon door. De dieren ontwaken, de bomen staan in bloei en de zorgeloze ijsbeertweeling laat voor het eerst hun neus buiten zien. Een moment waarnaar is uitgekeken.

Maandenlang undercover
Op woensdagochtend 18 maart 2020 heeft de ijsbeertweeling samen met hun moeder voor het eerst toegang tot hun buitenverblijf gekregen. De tweeling werd op 27 november 2019 in hun kraamhol geboren en verbleven daar tot voor kort. Ze zijn flink gegroeid en waren klaar om naar buiten te gaan.

Moeder en haar jongen verbleven een aantal maanden in het kraamhol waar het donker is en er nauwelijks geluid van buiten doordringt. Hiermee wordt de situatie in het wild nagebootst. De ontwikkeling van de ijsbeertjes was ook voor dierverzorgers enkel via camerabeelden te volgen. Alle beelden zijn opgeslagen en worden gebruikt voor onderzoek naar de ontwikkeling van jonge ijsberen en moederlijk gedrag.

Geslacht nog onbekend
Op dit moment verblijven er vijf ijsberen in Ouwehands Dierenpark. De drie volwassen dieren zijn vrouwtjes, drie generaties. Freedom, de middelste, kreeg in november 2019 de tweeling waarvan het geslacht nog onbekend is. Als de ijsbeertweeling binnenkort gaat zwemmen hopen de dierverzorgers te zien wat het geslacht is.

Naamgeving wedstrijd
Als het geslacht duidelijk is kunnen de ijsbeertjes hun naam toegewezen krijgen. Er is een wedstrijd uitgeschreven door Ouwehands Dierenpark waarbij iedereen een naam mocht insturen. Door de dierverzorgers zijn er vier mogelijke namen geselecteerd, twee voor mannen en twee voor vrouwen. Die voor mannen zijn Yuka en Atlas en voor vrouwen Yura en Nova. Ouwehands Dierenpark zal updates geven via hun social media kanalen en de website.

Ouwehands Dierenpark tijdelijk gesloten
Door een succesvol Europees fokprogramma draagt Ouwehands Dierenpark al meerdere jaren bij aan het in standhouden van deze bedreigde diersoort. Eerder waren er ijsbeertweelingen te bewonderen en het moment van naar buiten gaan werd altijd drukbezocht door pers en bezoekers. Dit jaar was dit niet mogelijk wegens maatregelen tegen het coronavirus. Het dierenpark is tijdelijk gesloten tot en met tenminste 6 april 2020. Er wordt op dit moment met een beperkte bezetting van dierverzorgers in kleine, gescheiden teams doorgewerkt. Ouwehands Dierenpark hoopt hun bezoekers in betere tijden weer van het park en de dieren te kunnen laten genieten.

Diergaarde Blijdorp tot en met 6 april gesloten

Foto: Diergaarde Blijdorp

De aangescherpte richtlijnen, die op zondag 15 maart werden afgekondigd door het kabinet in het kader van bestrijding van het coronavirus, hebben ertoe geleid dat Diergaarde Blijdorp tot 6 april geheel niet toegankelijk is voor bezoekers. De Diergaarde was tot vandaag uitsluitend geopend voor abonnementhouders en had reeds alle binnenverblijven en gebouwen gesloten.

Met de sluiting van scholen, horeca en sportclubs is het signaal dat het openbaar leven stil dient te liggen om de gezondheidscrisis het hoofd te bieden glashelder. Diergaarde Blijdorp neemt daarin haar verantwoordelijkheid zeer serieus. Daarnaast voorziet Blijdorp dat meer mensen de komende dagen en weken op zoek zullen gaan naar een leuke dagbesteding. Dit zou tot onwenselijke drukte en groepsvorming kunnen leiden en ook daarom is op dit moment besloten tot een totale sluiting voor alle bezoekers.

Een dierentuin kan echter nooit volledig sluiten. Erik Zevenbergen, directeur van Diergaarde Blijdorp: “De vele unieke dieren en planten, die helaas nu even niet meer te bewonderen zijn, blijven natuurlijk verzorging vragen. Er zal dus met een beperkte bezetting doorgewerkt worden. We werken reeds in kleine, gescheiden teams om risico’s zoveel mogelijk te spreiden en te vermijden en onze dieren en planten zo goed mogelijk te kunnen blijven verzorgen. Alle collega’s die vanuit huis kunnen werken, vragen we dat te doen. Via onze sociale media zullen uiteraard regelmatig updates worden gegeven over het wel en wee van onze dieren en planten.”

We volgen de situatie rondom het coronavirus natuurlijk nauwlettend en zullen de richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en de veiligheidsregio altijd volgen. Op basis van de informatie van vandaag is de kans uitermate klein dat in de komende twee weken de situatie voldoende verbetert om een heropening te overwegen. Bezoek voor de meest actuele informatie onze website: https://www.diergaardeblijdorp.nl/

Diergaarde Blijdorp open met voorzorgsmaatregelen

Op dit moment is Diergaarde Blijdorp coronavrij en nemen wij uiteraard alle mogelijke voorzorgsmaatregelen voor zowel bezoekers als medewerkers om dit zo te houden. Dat betekent dat activiteiten waarbij groepsvorming onvermijdelijk is worden gestopt en gebouwen, waar groepsvorming ook niet uit te sluiten is, worden gesloten. Het volledige buitengebied is gewoon toegankelijk, maar de binnenlocaties zijn vanaf zaterdag 14 maart uit voorzorg afgesloten. Op onze internetpagina https://www.diergaardeblijdorp.nl/houd-blijdorp-coronavrij/

houden wij bezoekers op de hoogte van de meest actuele situatie.

Een groene oase
Het park is 28 hectare groot en de bezoekers kunnen zich goed verspreiden. Er is ruimte om voldoende afstand te houden. Blijdorp is een belangrijke Rotterdamse ontmoetingsplek waar mensen graag komen genieten van de natuur, bijvoorbeeld om het pasgeboren girafje Maartje te bewonderen. Door de voorzorgsmaatregelen is dit nog steeds mogelijk. Natuurlijk raadt Blijdorp wel, in navolging van het RIVM-advies, mensen die bepaalde symptomen (zoals last van luchtwegen of koorts) hebben of die extra kwetsbaar zijn aan om vooral thuis te blijven.

Maatregelen
Blijdorp heeft, behalve het sluiten van binnenlocaties, ook zelf activiteiten waarbij mensen in nauw contact kunnen komen met onze medewerkers of andere bezoekers voorlopig opgeschort. Denk bijvoorbeeld aan schminken, informatiepunten en begeleide lessen of voeder- en verzorgerspraatjes. De schoonmaak en hygiënemaatregelen zijn aangescherpt. Bezoekers worden goed geïnformeerd middels borden en flyers. Bij de entree krijgen zij informatie mee over hoe zij zelf kunnen bijdragen aan het coronavrij houden van de Diergaarde, waarbij als alternatief voor een handdruk verteld wordt hoe dieren elkaar groeten.

Wat personeel betreft zijn er ook voorzorgsmaatregelen genomen die bijdragen aan het coronavrij houden van Blijdorp. Medewerkers werken bijvoorbeeld thuis indien mogelijk, de overige medewerkers werken in kleine, gescheiden deelteams om het risico op volledige uitval van het personeelsbestand te beperken. Uiteraard blijft Blijdorp de berichtgeving van het RIVM en de GGD nauwlettend volgen zodat de maatregelen daarop aangepast kunnen worden indien nodig.

Wandelen door ARTIS blijft mogelijk

Foto: ARTIS

ARTIS-Park open met aangepaste maatregelen
ARTIS blijft de komende weken open. Deze beslissing is genomen na uitvoerig overleg, zowel intern als met de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen.

ARTIS is een groene oase in het hart van Amsterdam. Het park bevindt zich in de buitenlucht en biedt bezoekers voldoende ruimte om verspreid rond te lopen. Dierenwelzijn en het welzijn van de bezoekers en medewerkers staan voorop en passende maatregelen zijn hiervoor getroffen. Alle binnenlocaties in het park zijn gesloten. Het gaat dan om binnenverblijven voor dieren, overdekte horecapunten, het Planetarium en microbenmuseum Micropia.

De hygiënemaatregelen van het RIVM worden opgevolgd. Alle activiteiten en evenementen voor meer dan 100 personen, inclusief de lezingen van de ARTIS-academie, zullen de komende periode geen doorgang vinden. Uiteraard zal ARTIS de situatie en de maatregelen rondom het coronavirus op de voet blijven volgen en haar beleid aanpassen wanneer dit nodig is.

Masterplan 2030 van Diergaarde Blijdorp zet vol in op natuurbehoud

Diergaarde Blijdorp presenteert vandaag haar Masterplan 2030. Dit plan geeft de koers voor de komende 10 jaar weer. Daarin staat de bijdrage aan natuurbehoud voorop met als logische speerpunten dierenwelzijn, educatie, onderzoek, fokprogramma’s en een klimaatpositieve en circulaire bedrijfsvoering.

Foto: Diergaarde Blijdorp

Ruime verblijven voor olifanten en gorilla’s
In het Masterplan 2030 is veel aandacht voor nieuwe verblijven voor de olifanten en gorilla’s. Als Europees stamboekhouder van de Aziatische olifanten maken we voor hen meer ruimte. Het huidige buitenverblijf wordt richting de huidige bongoweide sterk vergroot met ‘oliducten’ over het pad. In fase 2 wordt het buitenverblijf verder uitgebreid voor een speciale bullengroep.

Mede ingegeven door de aanstaande verbouwing van de Rivièrahal, krijgen Bokito en zijn familie (de westelijke laaglandgorilla’s) een nieuw eigentijds verblijf. In de zuidrand van de ‘oude’ tuin komt een duurzaam binnenverblijf en geschakeld daaraan een bosrijk en groot buitengebied.

Natuurbehoud
Het thema van het Masterplan is ‘Natuurlijk in Blijdorp’. Erik Zevenbergen, directeur van Diergaarde Blijdorp: “Met de natuur in de wereld gaat het niet goed. Diergaarde Blijdorp is in de bevoorrechte positie om daar, samen met onze omgeving, wezenlijk iets aan te kunnen veranderen. We willen echt het verschil maken. Dat doen we onder andere met hoogwaardig onderzoek, brede educatie en cruciale fokprogramma’s.

In 2030 wil Blijdorp een vooraanstaande rol spelen in de wereld op het gebied van natuurbehoud en dierenwelzijn en een substantiële bijdrage leveren aan behoud en herstel van biodiversiteit. Door reservepopulaties van bedreigde diersoorten te behouden kunnen deze in de toekomst, indien de omstandigheden dit mogelijk maken, weer uitgezet worden in het wild.

“Diergaarde Blijdorp wil ook met bijzondere ontmoetingen en verhalen meer mensen dichter bij de natuur te brengen. Digitaal en fysiek. We willen bezoekers betrekken en tot ambassadeurs maken voor natuurbehoud. Immers, alleen als je ergens van houdt, kun je er goed voor zorgen.”

21 rijksmonumenten èn de Rotterdamse ontmoetingsplek
Daarnaast wil Blijdorp uitgroeien tot een dierentuin van wereldklasse met twee miljoen bezoekers, met moderne en ruime verblijven, uitstekende faciliteiten en een duurzame bedrijfsvoering. Maar Blijdorp is ook een prachtige groene oase in een alsmaar groeiende wereldstad die befaamd is om haar architectuur. De 21 rijksmonumenten van de Diergaarde zijn in 2030 allemaal gerestaureerd en herbestemd, waaronder het meesterwerk van Sybold van Ravesteyn (1889-1983), de Rivièrahal. Dit centrale bouwwerk binnen het unieke totaalontwerp krijgt weer haar oorspronkelijke bestemming terug: de Rotterdamse ontmoetingsplek, bijvoorbeeld met horeca- en tentoonstellingsfaciliteiten. De restauratie is omvangrijk en vergt uiterste inspanningen op het gebied van middelen, vakmanschap en ondernemerschap.

Eerste stappen in 2020
In de zomer van 2020 wordt het voorplein naast de historische ingang heringericht en het flamingoverblijf overnet. In de loop van dit jaar wordt ook begonnen met de restauratie en omvorming van de bergdierenrots (rijksmonument) naar een Himalayagebied voor kleine panda’s. Tegelijkertijd wordt er in het Oceanium gewerkt aan het project ‘Eilandhoppen. Dit omvat een nieuw tropisch gedeelte voor endemische eilanddieren van Madagaskar, Komodo en Galapagos.

De eerste fase van de restauratie van de Rivièrahal start in 2021 en bestaat uit de herinrichting van de Victoriaserre. De botanische invulling met de reuzenwaterlelie Victoria amazonica in de centrale vijver blijft de basis.

Samenwerken
Blijdorp is een Rotterdams icoon met een geschiedenis van 163 jaar maar levenslustiger dan ooit. Het Masterplan 2030 laat zien dat Diergaarde Blijdorp daadwerkelijk een substantiële bijdrage wil en kan leveren aan behoud van de natuur. Dat kan en wil Blijdorp niet alleen.

Erik Zevenbergen: “We zorgen voor een gezonde, duurzame bedrijfsvoering, waardoor we veel plannen uit eigen middelen kunnen financieren. Maar we hebben ook samenwerking en hulp van onze omgeving nodig. We willen graag krachten bundelen met partners, gemeente en overheid maar ook bezoekers, natuurbehoudsorganisaties, Vrienden, vrijwilligers en fans.” Meer informatie vind je op de website https://www.diergaardeblijdorp.nl/masterplan-2030/

Enige Nederlandse Brazzameerkatten krijgen jong in ZooParc Overloon

Foto: Zooparc Overloon

In ZooParc is deze week een Brazzameerkat geboren. De dierentuin in Overloon is de enige plek in Nederland waar deze apensoort te zien is.

Het is slechts het tweede jong van deze dierensoort in twintig jaar dat in een dierentuin in Nederland werd geboren. De eerste was zijn of haar grote broer Tom, die in november 2018 in ZooParc ter wereld kwam. De twee jonge Brazzameerkatten delen dezelfde vader, Steven. De kersverse moeder is Mouche.

Zelden
“Deze geboorte is echt bijzonder in Nederland”, vertelt general manager Roel Huibers van ZooParc Overloon. “We zijn de enige plek in Nederland waar Brazzameerkatten leven, dus je krijgt maar heel zelden de kans om een jong in eigen land te zien.”

Volgens Huibers gaat alles goed met moeder en kind. “De geboorte is soepel gegaan en Mouche doet het fantastisch. Het is haar eerste jong, maar ze pakt alles heel goed op en zorgt goed voor de kleine. We laten ze ook lekker met rust, zodat ze op haar gemak aan alles kan wennen. We zullen dus ook pas over een paar weken kunnen zeggen of het om een mannetje of vrouwtje gaat.”

260 gram
Brazzameerkatten worden geboren na een draagtijd van vijf tot zes maanden. Een vrouwtje krijgt meestal 1 jong per keer. De kleintjes wegen bij de geboorte slechts 260 gram.

De apensoort komt van oorsprong uit de Tropische wouden van Midden- en West-Afrika. Ze leven van vruchten en zaden. Brazzameerkatten kunnen zowel vocaal als visueel communiceren. Staren is een vorm van bedreiging en wanneer ze geeuwen betekent het dat ze gespannen zijn of zich bedreigd voelen. Ook het tonen van de hoektanden is bij de mannetjes een uiting van spanning of bedreiging.

Girafje geboren in Blijdorp

Foto: Diergaarde Blijdorp

Foto: Diergaarde Blijdorp

In de vroege ochtend is in Diergaarde Blijdorp een netgirafje geboren. Het is een meisje van zo’n 170 cm lang en ca 50 kg zwaar! Ze heet Maartje en heeft al gedronken bij moeder Anne. De vader is Banio. Ze is al voor het publiek te zien. Samen met haar moeder verblijft ze de eerste maand apart in het binnenverblijf ‘de Ui’. Dit is om te voorkomen dat Anne meteen weer drachtig wordt. Elke giraffevrouw krijgt in Blijdorp een paar keer in haar leven de mogelijkheid jongen te baren en groot te brengen. In de tussenliggende periode krijgt ze anticonceptie.

Voor alle soorten giraffen zijn er Europese fokprogramma’s (EEP). De netgiraffe wordt tot een aparte soort gerekend die als ‘bedreigd’ is opgenomen op de rode lijst (van de IUCN) van bedreigde diersoorten. De afgelopen 20 jaar is bijna 2/3 van de populatie verdwenen. Er zijn nog ca. 8000 netgiraffen in het wild over. De Blijdorpkudde telt nu acht giraffen. Dierverzorger Ben maakte deze beelden na de geboorte.

ZooParc verwelkomt zestien jonge dieren tijdens winterse geboortegolf

De lente moet nog komen, maar bij ZooParc Overloon is er al sprake van een heuse geboortegolf. De afgelopen weken mocht het dierenpark zestien jonge dieren verwelkomen.

De geboortegolf begon in december met de komst van de eerste jonge pinguïn. In de weken daarop volgden nog drie pinguïns en kropen er zeven zwarte zwanen uit het ei. Eind december stak vervolgens een kangoeroe-jong zijn kopje voor het eerst uit de buidel. Tenslotte werden in januari vier capybara’s geboren.

General manager Roel Huibers geniet van de nieuwe aanwinsten. “Het is super mooi om al die jonge dieren te zien. Dat went nooit, het blijft genieten.”

De verwachting is dat er de komende weken nog meer jonge dieren volgen. Voor de komende lente verwacht de dierentuin ook nog een jonge brazzameerkat en een kameeltje. “En verder laten we ons verrassen”, zegt Huibers. “Je weet het bij dieren tenslotte nooit.”

 

Kleine reus op komst in DierenPark Amersfoort

Foto: DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort is in blijde verwachting. “Olifant Indra draagt een jong bij zich”, vertelt dierverzorger Richard van Sluis. “Het is bijna zo ver, als alles goed gaat mogen wij begin maart een kleintje verwelkomen in de olifantenfamilie.”

Foto: DierenPark Amersfoort

De dracht van 22 maanden zit er voor de Aziatische olifant Indra bijna op. “Met zo’n grote olifant is het lastig om aan de buitenkant te zien dat er een jong in de buik zit, ondanks dat zo’n kleine reus wel tachtig kilo kan wegen. Daarom moesten meerdere tests uitwijzen dat zij drachtig is”, legt Richard uit. “Deze bevestigden wat wij al dachten: Indra heeft inderdaad een jong in haar buik. Wij zien dat het erg goed gaat met Indra en wij houden haar uiteraard goed in de gaten.”

Foto: DierenPark Amersfoort

Indra is inmiddels een ervaren olifantenmoeder. “Bijna drie jaar geleden is haar jongste dochter Yunha geboren; die krijgt er nu een broertje of zusje bij”, aldus Richard. “Wij zijn erg benieuwd hoe zij en de andere jonge olifant in onze kudde gaan reageren op deze kleine.” Het jonge olifantje is naar verwachting vanaf begin maart te bewonderen in het park. Belangstellenden kunnen live meekijken naar de olifantenkudde en de bevalling op de voet volgen via de webcams van DierenPark Amersfoort.

Eerste paring reuzenpanda’s in Ouwehands Dierenpark Rhenen

Foto: Ouwehands Dierenpark

Geen Blue Monday in Ouwehands Dierenpark… Zaterdag 18 januari heeft namelijk de eerste paring tussen reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya plaatsgevonden! De pandaverzorgers hebben sinds de komst van de reuzenpanda’s in 2017 naar dit bijzondere moment toegewerkt. Voor én achter de schermen zijn diverse maatregelen getroffen om een paring te stimuleren. De voortplanting van de reuzenpanda is zeer complex mede door de korte vruchtbaarheidsperiode van slechts een paar dagen per jaar.

Complexe voortplanting
De voortplanting van de reuzenpanda is complex door onder andere de korte vruchtbaarheidsperiode van het vrouwtje. Het is daarom belangrijk goed te monitoren wanneer het moment daar is. De afgelopen weken is de urine van Wu Wen vrijwel dagelijks gecheckt om haar hormoonpiek te bepalen. Aan de hand van een hormoonbepaling wordt vastgesteld of ze in haar vruchtbaarheidsperiode zit.

Jaren van voorbereiding
De afgelopen jaren zijn de reuzenpanda’s op verschillende manieren voorbereid op hun eerste ontmoeting. Zo werd onder andere urine van de dieren in elkaars verblijf verspreid, kreeg het mannetje Xing Ya geluidsopnames te horen van reuzenpandamannen in de paartijd en is hij getraind om op zijn achterpoten te staan zodat hij in staat zou zijn de daad te volbrengen.

Vanuit hun aparte nachtverblijven hebben de reuzenpanda’s vorig jaar al wel voor het eerst neus-aan-neus contact gehad en elkaar van heel dichtbij kunnen horen, zien en ruiken. De reuzenpanda’s toonden interesse in elkaar, maar uiteindelijk heeft dit toen niet geleid tot een paarpoging. Xing Ya was nog te jong en hierdoor te speels.

En toen was het zover
Eind vorige week bleek uit de hormoonbepaling dat Wu Wen er klaar voor was. Vanaf dit moment zijn de pandaverzorgers dag en nacht aanwezig geweest om de reuzenpanda’s te begeleiden en samen te brengen in een speciaal verblijf. Hierbij was er intensief contact met experts van de China Conservation and Research Center for the Giant Panda in China, die de dierverzorgers van Ouwehands Dierenpark adviseerden. De komende weken worden spannend. De hormonen in de urine van Wu Wen blijven dagelijks gemonitord en zullen moeten uitwijzen of het een succesvolle paring is geweest.

Fokprogramma
Ouwehands Dierenpark hoopt voor nageslacht te kunnen zorgen om zo een mooie bijdrage aan het fokprogramma te leveren. De reuzenpanda is een bedreigde diersoort en komt alleen in China in het wild voor. De laatste telling heeft aangetoond dat er nog 1.864 reuzenpanda’s in het wild leven. Fok van reuzenpanda’s is belangrijk voor het genetisch en demografisch gezond houden van de populatie.